Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Burghoorn trainingen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website.

Burghoorn trainingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de rechthebbende.  

Alle rechten voorbehouden aan Burghoorn trainingen.

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer