Aanpak Burghoorn trainingen

Kenmerken van onze aanpak:

verbinden: verbinden van de persoonlijke doelen met de organisatiedoelen.

doorlopen groeicyclus:

 • stap 1: erkennen: creëren van zelfinzicht en bewustwording;
 • stap 2: herkennen in de praktijk: zelfreflectie en linken aan zelfinzicht;
 • stap 3: experimenteren: handelen, opbouwen nieuwe handelswijzen, andere vaardigheden, succes ervaren;
 • stap 4: groeien: toename zelfvertrouwen en innerlijke kracht;
 • stap 5: oogsten: resultaten voor individu en omgeving.

gezamenlijk ontwerpen:

 1. samen met de opdrachtgever, (een vertegenwoordiging van) de deelnemers en hun (direct) leidinggevenden eneventueel andere betrokkenen (collega's, directies, bestuur en dergelijke);
 2. zoveel mogelijk benutten van de gaven en kunden van de deelnemers;
 3. aandacht voor creëren van draagvlak;
 4. sturen op verantwoordelijkheid nemen voor (eigen) ontwikkeling.

de brug bouwen terwijl je er op loopt: De weg naar het doel is voor ons eigenlijk belangrijker dan het doel bereiken zelf. Juist omdat wij ons richten op ontwikkelen van binnenuit is voorafgaand aan een traject het doel vaak nog niet helemaal helder of verandert gaandeweg. Tussentijds heroriënteren, afstemmen en bijsturen is onze tweede natuur. Kortom: bouwen aan de brug terwijl je er op loopt.

intensieve dialoog: wij voeren met onze gesprekspartners een intensieve dialoog met: oprechte aandacht, serieus nemen van elkaar, confrontatie (constructief conflict) en compassie.

inspiratiebronnen: naast ons vakgebied psychologie, laten wij ons ook inspireren door onder andere de volgende methoden:

 • NLP begeleidingsmethoden (Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • Voice Dialogue
 • Psychosynthese
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)
 • Biografisch werken
 • Mediation
 • VBMD-Quinn
 • EMDR
 • Systemisch werken

en de volgende modellen:

 • Feedback: uitspreken, afspreken, bespreken en aanspreken
 • Roos van Leary
 • MBTI (Mayers Briggs Type Indicator)
 • Big Five
 • Situationeel leidinggeven
 • 8 habits van Covey
 • Belbin teamrollen
 • Lencioni teamwork

netwerken: verbinden, inspireren en versterken door samenwerken met collega's uit ons netwerk. Bijvoorbeeld voor ondersteunende (buiten)activiteiten zoals vechtsporten, paardencoaching, creatieve maak dingen (bijvoorbeeld vliegerbouw, opbouwschilderij). Wanneer de beantwoording van de vraag niet binnen onze expertise ligt, verwijzen wij waar mogelijk door naar andere collega's uit ons netwerk.

 

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer