Privacyverklaring Burghoorn trainingen:


 

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Burghoorn trainingen wil op onderstaande wijze aan haar verplichtingen voldoen.

1. Vastlegging heeft vnl. betrekking op:

·         het verkrijgen, uitvoeren en afhandelen van onze opdracht: coaching (individueel of team), training  of (organisatie)ontwikkeling;

·         het behandelen van geschillen;

·         het doen uitoefenen van accountantscontroles;

·         het voldoen aan informatieverzoeken van opdrachtgevers en klanten;

·         het uitvoeren van analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

Burghoorn trainingen behandelt deze gegevens in overeenstemming met het in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG / GDPR. Burghoorn trainingen handelt hier voor tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

2. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt:

·         naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere voor de communicatie noodzakelijke gegevens;

·         nationaliteit, Curriculum Vitae van de deelnemer;

·         gegevens die betrekking hebben op het welzijn van de deelnemer;

·         gegevens die betrekking hebben op de beginsituatie en ontwikkeling van de deelnemer gedurende het coaching traject of de training;

·         gegevens noodzakelijk voor de facturatie.

3. Gegevensverstrekking aan derden.

Voorafgaand aan ieder traject wordt er afgesproken met de deelnemer hoe om te gaan met gege­vens­­verstrekking aan derden.

4. Inzage en wijzingsrecht.

Zowel opdrachtgever als deelnemer heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn / haar persoonsgegevens en/of vertrouwelijke gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (AVG). Hiervoor dient opdrachtgever of deelnemer contact met ons op te nemen (zie punt 8).

5. Geheimhouding.

Zie hiervoor onze leveringsvoorwaarden.

6. Opslag en gebruik privacygevoelige gegevens.

Burghoorn trainingen doet er alles aan om uw gegevens technisch en organisatorisch zorgvuldig te behandelen en op te slaan. Wanneer in het onwaarschijnlijke geval sprake is van een beveiligingslek waardoor bescherming van persoonsgegevens in het geding kan zijn, informeert Burghoorn trainingen de betrokkene(n) zo spoedig mogelijk.

Gegevensopslag noodzakelijk voor de begeleiding van de coaching of training hebben een bewaartermijn van maximaal 15 jaar (conform NIP).76. Cookie beleid.

7. Cookies.

Burghoorn trainingen website gebruikt cookies voor het functioneren van onze website (CMS). Daarnaast wordt op sommige sites gebruik gemaakt van Google Analytics. Dis is voor zover mogelijk anoniem. Als bezoeker van onze website kunt u er voor kiezen deze cookies niet te accepteren via de instellingen van uw browser.

8.  Ten slotte

Burghoorn trainingen behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze website bekendgemaakt.

Mocht u vragen hebben betreffende ons privacy beleid neem dan contact op met: EWM Berghuizen of JC Burghoorn (Directie Burghoorn trainingen), Klinkenbergerweg 38 6711 ML Ede, 0318 504090

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op: 20-05-2018.

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer