Duo coaching

Bij duo coaching staan de omgang en de interactiepatronen tussen het duo centraal. We noemen deze dienst duo coaching omdat het zowel om privérelaties (levenspartners, gezinsrelaties) kan gaan als om werkrelaties (collega's onder elkaar, medewerker - leidinggevende).

In onze aanpak richten wij ons op de ontwikkelingspunten die aangedragen worden door beide betrokkenen in de (werk)relatie en leerpunten die samen met ons tijdens de coaching ontdekt worden.

Doel van onze gesprekken is het optimaliseren van je (werk)relatie, zodat het vertrouwen in en de draagkracht van je (werk)relatie kan groeien.

Vrijwel altijd zijn de intenties van de personen goed bedoeld vanuit haar of zijn oogpunt, maar maken de manier waarop de boodschap wordt gezegd (zowel verbaal als nonverbaal), de historie van jezelf en die met de ander, en de impliciete of verborgen boodschappen, dat de interactie anders verloopt dan bedoeld. We besteden dan ook ruim aandacht aan je intentie, de manier van overkomen op de ander (communicatie), en wat er bij beiden gebeurt tijdens het uitwisselen in het hoofd (onder andere interpretaties, belemmerende overtuigingen, denken voor de ander) en het hart (onder andere raking van binnen, (oude) gevoels- en emotionele reacties).

Belangrijk is dat je onderscheid leert maken tussen wat oud is en ooit (aan)geleerd vanuit je opvoeding en je verleden, en wat voortkomt uit de interactie met de ander in het hier en nu. Het erkennen en herkennen van je eigen kwetsbaarheid (raking), het (durven) tonen hiervan aan de ander en het erkend worden hierin zijn wat ons betreft essentiele stappen in het versterken van de (werk)relatie tussen mensen. 

Het onder begeleiding onderzoeken, je echt uitspreken en jezelf tonen levert vaak openheid en opluchting op in de relatie, zelfs als deze al enige tijd verstoord is. 

Onder aanpak kun je lezen welke stappen wij in het leerproces onderscheiden.

 

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer