Individuele coaching/training

Bij individuele coaching richten wij ons op de persoonlijke ontwikkelingspunten die aangedragen worden door de medewerker die gecoacht wil worden en leerpunten die samen met ons tijdens de coaching ontdekt worden.

Doel van onze gesprekken is je meer zelfinzicht en waar nodig vaardigheden te laten ontwikkelen, zodanig dat je zelfvertrouwen en je innerlijke kracht groeit, en daarmee de effectiviteit in en invloed op het werk of situaties toeneemt.

We vragen je bij de start van het traject om je voor te bereiden door de doelen van de coaching zo specifiek mogelijk te omschrijven en tevens input te vragen van je omgeving (leidinggevende, collega’s). Een coachsessie bouwen we als volgt op:

  • een korte terugblik op de afgelopen periode naar aanleiding van de inzichten en ervaringen van de vorige coachsessie;
  • voortzetten van het zelfonderzoek door terugblik en analyse van ingebrachte situaties en gebeurtenissen in de tussenliggende periode. Waar nodig gebruik maken van kleine testjes (bijvoorbeeld Belbin, Roos van Leary), en het oefenen van vaardigheden;
  • afsluiting door middel van samenvatting van de belangrijkste inzichten en eventuele vaardigheden en formuleren we gezamenlijk een aantal actiepunten om toe te passen of te onderzoeken in de praktijk.

Waar nodig voeren we bij de start en bij de afsluiting ook 3-gesprekken met je leidinggevende, zodat de link en de ondersteuning op de werkplek geborgd kunnen worden.

Onder aanpak kun je lezen welke stappen wij in het leerproces onderscheiden.

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer