Teamcoaching

Teamcoaching

Bij teamcoaching richten wij ons op begeleiding van het team gedurende een langere periode, met interventies op verschillende niveaus, zoals teambuilding met het hele team, individuele coaching en ondersteuning van de leidinggevende.

Uitgangspunten bij dit teamontwikkelingstraject:

 • praktisch en met het resultaat voor ogen;
 • vanuit de persoonlijke betrokkenheid en visie van de leidinggevende;
 • in de lijn van de organisatiedoelen;
 • gezamenlijk werkdoelen, plan van aanpak en interventies ontwikkelen;
 • het team zoveel mogelijk zelf laten doen: onszelf overbodig maken.
 • gezamenlijk te groeien naar een hoger team functioneren (van los-zand of vijandig naar samenwerkend team)

Aanpak:

 • leidinggevende in de lead;
 • medewerkers betrekken;
 • weerstand onderzoeken en benutten;
 • waar nodig starten met een scan;
 • vragenlijstonderzoek gebruiken (bijvoorbeeld Belbin);
 • tussentijdse praktijkopdrachten.

Lees ook over leervormen.

 

 

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer